ZŠ DOMKY | TRUTNOV | CZECH REPUBLIC

YOUNG HANDS ON OLD LANDS

ERASMUS+

CZECH REPUBLIC

COORDINATOR

Základní škola, Trutnov,
V Domcích 488

TURKEY

PARTNER

Çeltikçi
Ortaokulu

GREECE

PARTNER

5o Gymnasio
Karditsas

POLAND

PARTNER

Szkola Podstawowa nr 2
w Proszowicach

PORTUGAL

PARTNER

Associação para o Desenvolvimento
Local da Ilha do Pico

PEOPLE IN THE PROJECT

REPRESENTATIVES OF THE PROJECT AND SCHOOLS

Ing. Zuzana Horáková Radová
- PROJECT MANAGER -
CZECH REPUBLIC
Mgr. Dita Fuchsová
- COORDINATOR -
CZECH REPUBLIC
Maria Silva
- COORDINATOR -
AZORES
Izabella Krzywkowska
- COORDINATOR -
POLAND
Eleftheria Pappa
- COORDINATOR -
GREECE
Banu Tepe
- COORDINATOR -
Turkey

ACTIVITIES

C1: FROM DRAMA TO SCULPTURES

Short-term joint staff training events

27. – 31 . 1. 2020

C2: LET´S COOK TOGETHER!

Short-term exchanges of groups of pupils

24. – 28. 1. 2022

C3: LET´S DESIGN TOGETHER!

Short-term exchanges of groups of pupils

28. 3. – 1. 4. 2022

C4: LET´S SING TOGETHER!

Short-term exchanges of groups of pupils

05/2022

C5: LET´S BE TOGETHER!

Short-term exchanges of groups of pupils

06/2022

NEWS

Blog Post: Nothing not found.

THE RESULT OF THE NEW LOGO COMPETITION

INFORMACE O PROJEKTU

ERASMUS+ PARTNERSTVÍ ŠKOL (ID: KA229)

POPIS PROJEKTU

je zjednodušený projekt pro školy, který umožňuje základním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z jiných evropských zemí.
V rámci těchto projektů spolu vybrané školy spolupracují na určeném společném tématu a diskutují výstupy samotných projektů. V rámci spolupráce si účastníci vyměňují zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.
Výstupy z projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy.

VÝHODY PROJEKTU

  • minimální počet partnerů: 2
  • zvýšená podpora mobilit učitelů a žáků;
  • zjednodušená a kratší žádost o grant;
  • specifická pravidla financování umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně (tzn. žádost o projekt podává pouze koordinátorská škola, ale v případě schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se svoji národní agenturou a každá škola obdrží svůj podíl grantu);

naše škola v evropě

Naše škola využívá mnoho projektů financovaných Evropskou unií. Nezaměřujeme se samozřejmě pouze na čerpání dotací v oblasti vzdělávání a mezinárodní spolupráce, ale snažíme se také čerpat prostředky na technické vybavení školy, které primárně ovlivňuje kvalitu výuky v naší škole a kvalitu prostředí, aby bylo pro naše žáky a pracovníky přívětivé a dlouhodobě konkurenceschopné.

Oblasti čerpání dotací: ICT, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, KONEKTIVITA, SPORT, VYBAVENÍ

Kontaktní informace

V Domcích 488, 541 01 Trutnov
+ (420) 499 813 077
skola@zsvdomcich.cz
Po - Pá: 8:00 - 15:00