ŘECKO

PARTNER

5o Gymnasio
Karditsas

O NÁS

5o Gymnasio Karditsas je městská škola s relativně malým počtem studentů, která je v harmonickém soužití a spolupráci s 2. gymnáziem a 2. lyceem a poskytuje studentům kvalitní vzdělání.

Pedagogický sbor projevuje skutečný zájem, obětavost a vysokou úroveň profesionality a zajišťuje studentům bezpečné a náročné prostředí pro získávání znalostí, rozvoj strukturované osobnosti a položení základů pro jejich budoucí osobní rozvoj.

Je to extrovertní škola s několika dobrovolnickými aktivitami, kulturními a informačními akcemi, má tradici v evropském rozměru a je otevřená místní komunitě.

Škola disponuje tělocvičnou, víceúčelovou místností, počítačovou učebnou, jazykovou učebnou a knihovnou. Učebny mají připojení k internetu a jsou vybaveny projektory a interaktivními tabulemi.

Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů týkajících se využívání webových nástrojů pro výuku a učení, seminářů o hodnocení žáků, o realizaci projektů, seminářů o prevenci a řešení násilí ve škole a seminářů o řízení třídy.

Naše škola získala ocenění eTwinning School Label.

2019-2020

Prohlášení o poslání

– Evropský rozměr

– Modernizace

– Internacionalizace

Organizační struktura Cíle

– Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců

– Přenos osvědčených postupů a jejich začlenění do školních osnov

– Rozšíření obzorů žáků

– Posílení profilu školy

– Rozvoj partnerství se sociálními organizacemi

Plánované akce

Realizace akcí a navazujících vzdělávacích a školicích programů pro využívání a zavádění elektronických nástrojů pro výuku a hodnocení a programů pro typy metodik elektronického vzdělávání, které jsou zaměřeny na osobnostní a profesní rozvoj pracovníků školy v oblasti výměny a zavádění osvědčených postupů ve výuce, vzdělávání a administrativě.

Rozvíjet partnerství se vzdělávacími institucemi v jiných zemích za účelem přenosu osvědčených postupů a inovativních metod.

Webové stránky školy:

Το σχολείο μας

https://www.facebook.com/5th5th/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAPhKHZkxUxVI3vphQCeMH83K3NomDZOpy4pNFy79oHKI2KAFmg88hAYIFprZfCz5rIX9hRR-A0_Wkh

Město KARDITSA

Město se 40 000 obyvateli. Je hlavním městem perfekta Karditsa a je to město v západní Thesálii v pevninském Řecku.

V Karditse jsou základní školy, střední školy, gymnázia, veterinární fakulta Thessalské univerzity, tři další vzdělávací instituce, kostely, banky, pošta, železniční stanice, sportoviště, vodárenská věž a mnoho náměstí. Karditsa je jedním z nejpřívětivějších měst pro cyklisty v Řecku s rozsáhlou sítí cyklostezek.

Asi třicet kilometrů od Karditsy se nachází známé jezero Plastira, krásné místo nabízející příležitosti pro akční dovolenou a rozmanité aktivity.

FOTKY ZAJÍMAVÝCH MÍST Z NAŠÍ ZEMĚ