POLAND

PARTNER

Szkola Podstawowa nr 2
w Proszowicach

O NÁS

Organizace je státní školou, která poskytuje vzdělání a péči téměř 353 žákům z venkovské a vojvodské oblasti města Proszowice. Rozsah výuky je široký od základního učiva přes dobře rozvinuté odborné mimoškolní kroužky, ekoklub, filmový klub až po taneční kroužek. nabízíme vysokou kvalitu výuky, což potvrzují poměrně vysoké výsledky státních maturit a značné procento šampionů v několika soutěžích jak sportovních, tak vědomostních. Každá učebna je vybavena elektronickými zařízeními, jako je elektronický zápisník, zpětný projektor a počítač s wifi připojením v každé učebně, máme také dvě sportovní tělocvičny a posilovnu pro žáky. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v chudé zemědělské oblasti, trpíme nedostatkem finančních prostředků a malou angažovaností rodičů, nicméně vedení školy zavádí stále nové projekty a nápady na zvýšení úrovně vzdělávání. Posláním naší školy je vytvářet přátelské školní prostředí, které je bezpečné a nabízí kvalitní vzdělání, které rozvíjí kreativitu a odpovědnost prostřednictvím osobní aktivity a samostatnosti. Motivujeme k ochraně přírodního prostředí a světa kolem nás. Zdůrazňujeme význam moderních technologií, cizích jazyků a dalších klíčových kompetencí. Učíme, ale ne kážeme a necháváme naše žáky vyvozovat závěry a vytvářet si vlastní názory. Dbáme také na otevřenost, dobročinnost a toleranci k druhým spolu s pěstováním místní a národní hrdosti a hodnot. Škola má vynikající výsledky ve výuce angličtiny a ve sportu, avšak chybí nám matematika a přírodovědné předměty, které stále potřebují zlepšení, zejména v oblasti kompetencí zaměstnanců v moderních technologiích, jako je robotika nebo pokročilé IT. Poskytujeme také pracovní poradenství a job-shadowing pro mladé studenty, kteří si budou muset v blízké budoucnosti vybrat střední školu, což je spojeno s poradenstvím psychologa. Škola se aktivně podílí na charitativních akcích na místní i celostátní úrovni, stejně jako na ekologických akcích a aktivitách. Snažíme se také být aktivní součástí místní společnosti prostřednictvím zapojení do občanských aktivit. Nabízíme také žákům vysokou úroveň uměleckých kurzů, které nabízejí širokou škálu aktivit od tance a divadla přes čtrnáctidenní setkávání školního Fim klubu až po výtvarné umění, jako je malba, sochařství a další způsoby uměleckého vyjádření.

FOTKY ZAJÍMAVÝCH MÍST Z NAŠÍ ZEMĚ