ČESKÁ REPUBLIKA

PARTNER

Základní škola, Trutnov,
V Domcích 488

O NÁS

Naše škola se jmenuje V Domcích. Nachází se na kopci, takže je z ní pěkný výhled na město. Byla zřízena v roce 1983. Je to taková moderní budova. Její současná filozofie se dá shrnout do pěti následujících slov: Něco zvládnu, Něco objevím, Umím myslet, Dělám…, tak to znamená, že naše škola je: „Klíč od brány poznání“. Škola nabízí dvě hlavní specializace: jazyky a sport.

Atmosféra, ve které se naše škola nachází, je velmi příjemná. Je obklopena atletickým stadionem, kde z jedné strany probíhá naše výuka tělesné výchovy, a kolem se rozprostírá zeleň. Škola má dvě dlouhé řady velkých budov. V základní škole je asi 15 tříd a ve střední škole asi 15 učeben.

Dalších deset místností v budově slouží k různým účelům, například kancelář ředitele, kancelář tajemníka, přírodovědná laboratoř, učebna ICT, společenská místnost učitelů atd. V budově jsou také 4 velké místnosti pro mimoškolní kroužek pro žáky základní školy.

Na naší škole působí přibližně dvacet pět učitelů. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní a zkušení. Ředitelkou školy je vzdělaná žena. Vyučuje tělocvik a chemii. Ráda cestuje do různých zemí.

Celkový počet žáků naší školy je asi pět set. Škola funguje od 6:30 do 16:30. Vyučování začíná v 8 hodin a končí asi ve 13 nebo 14 hodin. Existuje i odpolední vyučování. O přestávce chodíme na oběd do školní jídelny a pak můžeme jít do školní družiny, kde můžeme dělat spoustu různých věcí, připravovat se na další vyučování nebo jen tak odpočívat.

Závěrem lze říci, že mnoho žáků naší školy obsadilo slavná umístění v různých soutěžích. Máme také velmi dobrý sportovní tým (fotbalisté…..) Závěrem můžeme říci, že naše škola přitahuje mnoho dětí a jejich rodičů i ze vzdálených koutů našeho kraje . Tato škola poskytuje kvalitní vzdělávací prostředí, které je výzvou pro všechny žáky, aby dosáhli svého osobního maxima a rozvíjeli pozitivní vizi své budoucnosti. Naše škola připravuje aktivní účast v různých projektech, včetně výměnných pobytů s jinými evropskými školami a programy.

FOTKY ZAJÍMAVÝCH MÍST Z NAŠÍ ZEMĚ