C3

NÁZEV

POPIS

VÍCE INFORMACÍ

Naše aktivita obnáší navrhování a vytváření monumentu, vykopání vyrobených artefaktů a pohřbených řeckými účastníky (po LTT v Turecku) a vystavení těchto artefaktů v Koutku kulturního dědictví v řecké škole. Zatímco studenti budou navrhovat své vlastní symboly a kreslit je do monumentu, bude využito tvořivé drama, učení dělej a zažij, kooperativní učení, technika objevného učení a vzájemné učení.

Hmatatelné výsledky

* koutek kulturního dědictví

* den kulturního dědictví

* společný monument

* videa a obrázky (Tato videa a obrázky ze všech aktivit budou vložena na různé platformy projektu a také budou použita v e-knize našeho projektu)

Nehmatatelné výsledky

Všichni účastníci budou:

* zvyšovat povědomí o kulturním dědictví

* chápat koncept společného světového dědictví a jeho dopady; respekt a solidaritu mezi odlišnými kulturními identitami

* mít vědomí o evropském občanství

* propojovat minulost s budoucností prostřednictvím navrhování svých vlastních symbolů a vykopávacích aktivit

* zvyšovat povědomí o různých jazycích

* pracovat se studenty pocházející z odlišných kultur a tvořit společnou pracovní platformy

PŘÍSPĚVKY

Blog Post: Nothing not found.

MEDIÁLNÍ SOUBORY