C2: LET´S COOK TOGETHER!

LET´S COOK TOGETHER!

POPIS

Let´s cook together!

Naše aktivita se zaměřuje na to, aby naši studenti zvýšili povědomí o kulturním dědictví prostřednictvím představení jejich vlastní kultury a byli v interakci s různými kulturami pomocí aktivit zaměřených na vaření. Částí plánovaných aktivit je také vykopání zakopaných artefaktů, které byly vytvořeny za pomoci učitelů přítomných na LTT v Turecku, a vystavení těchto kousků v koutku kulturního dědictví. Studenti těchto cílů dosáhnou pomocí techniky tvořivého dramatu, kooperativního učení, metody dělej a zažij, vzájemného učení a výuky.

Hmatatelné výsledky:

* videa o vaření (Tato videa a obrázky ze všech aktivit budou vložena na platformy projektu a do e-knihy projektu)

* mezinárodní kuchařská e-kniha (zodpovědná země: Česká republika) (Každé tradiční jídlo s recepty a videy o vaření budou v angličtině a rodném jazyce všech zúčastněných zemí)

* sdílené vzpomínky na platformách projektu odpovědnými zeměmi (videa a obrázky)

Nehmatatelné výsledky:

Všichni účastníci budou:

* zvyšovat povědomí o kulturním dědictví

* chápat koncept společného světového dědictví a jeho dopady; respekt a solidaritu mezi odlišnými kulturními identitami

* mít vědomí o evropském občanství

* propojovat minulost s budoucností pomocí vaření a vykopávacích aktivit

* zvyšovat povědomí o různých jazycích

* pracovat se studenty pocházející z odlišných kultur a tvořit společnou pracovní platformy

* identifikovat, charakterizovat a definovat kulturní dědictví zúčastněných zemí prostřednictvím jídla, zvyšovat společenskou hodnotu evropského kulturního dědictví

PŘÍSPĚVKY

Blog Post: Nothing not found.

MEDIÁLNÍ SOUBORY